• Taksering av alle typer boliger
  Boliger, Borettslagsleiligheter, Selveierleiligheter/seksjoner, Rekkehus, Kjedehus, Leiegårder, Mindre og større, næringseiendommer, Tomter
 • Sprengningsteknikk
  ITEV AS spesialområder er rådgivning ved sprengning over og under jord og rystelsesmåling. Vi har utleie av rystelsesmålere.
 • Skadetaksering
  ITEV AS har sprengningsskader og andre større bygg og anleggskader som spisskompetanse innen skadetaksering, men vi utfører også andre skadetakseringsoppdrag.
 • Byggeledelse
  ITEV AS utfører byggeledelse og prosjektledelse.

Nye oppdrag:

Vi har fått oppdraget med å gjennomføre vibrasjonsmålinger i forbindelse med sprengningsarbeider på Bybanen fase III.


Noen av våre tjenester

Sprengningsteknikk

Vi bistår med planlegging og risikovurdering av sprengningsarbeid og gjennomfører opplæring av Bergsprengningsledere og Bergsprengere gjennom...
Les mer

Byggeledelse

Vi utfører byggeledelse, bistår som byggherreombud og byggelånskontroll. Les mer om byggeledelse på våre tjenester.
Les mer

Vibrasjonsmålinger

ITEV AS har utfører vibrasjonsmålinger ved sprengning og større anleggsarbeider.
Les mer

Bygningsbesiktigelse – forhåndsregistrering

ITEV AS utfører forhåndsregistrering av bygninger og konstruksjoner før en iverksetter sprengningsarbeider og andre tyngre anleggsarbeider.
Les mer


Bransjenytt:

 • Ny NS8141 - vibrasjoner og støt i byggverk

  Byggebransjen har etterlyst bedre tilpassede grenseverdier for rystelser og lufttrykkstøt fra sprengninger for å unngå bygningsskader. Det vil spare kostnader og redusere problemer under byggeprosesser dersom sprengningsarbeidet kan utføres mer planmessig. NS 8141, standarden som inneholder veiledende grenseverdier for vibrasjoner fra sprengninger og BA-arbeider for å unngå bygningsskader er under revisjon. Den nye utgaven av standarden blir tredelt. Første del ble publisert i februar 2012. NS 8141-1 utgjør første del av revisjonen og erstatter de deler av den eksisterende standarden NS 8141 som omhandler sprengninger. Innholdet er også utvidet til å gjelde lufttrykkstøt fra sprenginger. Tunneler og bergrom er også nå tatt med i standarden. Hensikten er å gå over til vibrasjonsmål som tar hensyn til frekvensinnholdet i rystelsene. I planen inngår at hensynet til mennesker kan brukes til å modifisere grenseverdier som er satt i del 1, spesielt på steder med tett bebyggelse og bygge- og anleggsarbeid nær boliger. Den eksisterende utgaven av NS 8141 vil fortsatt gjelde for annen anleggsvirksomhet og trafikk inntil dette kommer i ny del 2.
 • Nye boligsalgsrapporter

  Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) har varslet at alle boliger som legges ut for salg skal ha en obligatorisk boligsalgsrapport. Forbundet vil innføre bruken av boligsalgsrapport på alle ordinære eiendommer som selges gjennom eiendomsmeglingsforetakene de representerer. fristen de har satt for innføring er fra og med 1. januar 2015. Ifølge en utredning fra Sintef Byggforsk fra august i år, oppfattes boligsalgsrapporter som klart bedre enn enkle verditakster. Dette fordi et boligkjøp i dagens marked gir få muligheter til å foreta grundige undersøkelser, noe som kan gi overraskelser over boligens tilstand i ettertid. ITEV AS utfører boligsalgsrapporter. Ta kontakt med oss for gjennomgang.

Samarbeidspartnere

 • Nitro Consult AS

 • LA-Consulting AS

 • Fløysand Bygg og Eiendom AS


Tilbake til toppen

Vi er godkjent for ansvarsrett